web counter

Stacks Image 12
Binnen de theologische wetenschap zijn diverse onderzoekers aan het werk. Universitair docenten en medewerkers, promovendi, studenten en predikanten. Van tijd tot tijd komen zij tijdens hun onderzoekswerk op een site met handige informatie of gereedschap dat het onderzoek mogelijk maakt of vergemakkelijkt. Er komen apps uit die behulpzaam kunnen zijn bij het werk die je als wetenschapper toch eigenlijk niet zou moeten missen.

Het komt nogal eens voor dat je in gesprekken met collega-onderzoekers hoort van een bruikbare site of app. Op 'Sharing science' willen wij deze kennis met elkaar delen, zodat we elkaar tot een hand en een voet zijn.

In eerste instantie zijn de hoogleraren en promovendi die betrokken zijn bij het promovendiberaad en bij de Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologisch Universiteit Kampen gevraagd hun medewerking aan deze informatie uitwisseling te verlenen. Maar iedereen die meent nuttige informatie die aan bovengenoemde doelstelling tegemoetkomt, aan te kunnen leveren, wordt opgeroepen te reageren. De beheerders wegen dat wordt aangedragen en beslissen vervolgens al dan niet tot plaatsing. Wij zien uit naar jouw bijdrage!

De sites en apps zijn verdeeld over de diverse theologische vakgebieden. Wij wensen een ieder veel onderzoeksvreugde!
Stacks Image 60
Hoewel wij zoeken naar Bijbelgetrouw wetenschappelijk onderzoek, kan het zijn dat een site of boek niet aan dat criterium voldoet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat hij gebruikt. De moderators horen echter graag als, naar uw mening, bepaalde informatie niet met deze doelstelling overeenkomt.
Follow Sharing_Science on Twitter
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuw toegevoegde informatie, abonneer je dan op de nieuwbrief via 'contact'.